Elsäkerhetsdagarna 3-4 december 2018

Elbranschen har alltid varit en bransch i förändring. Men kanske har förändringarna aldrig varit så snabba som nu. En ny ellagstiftning som berör alla aktörer är på plats. Nya direktiv och ytterligare lagstiftning väntar runt hörnet. Hur påverkas elnäten av detta? Sverige har utmaningar med svaga nät och reservkraft som kanske inte alltid fungerar. Och hur påverkas du och ditt arbete av ny infrastruktur och ny teknik?

Det och mycket annat kommer vi att diskutera på Elsäkerhetsdagarna 2018. Du kan se fram emot två spännande och informativa dagar och ett fantastiskt tillfälle till nätverkande där vi laddat upp med en rad intressanta föreläsare. Du kan välja att anmäla dig till båda dagarna eller delta på endast en av dagarna. Kostnad för kaffe och lunch tillkommer med 325 kr/dag samt för middag 590 kr exklusive moms.

Årets föreläsare

Johan Wester - Moderator

Joakim Grafström - SEK, Svensk Elstandard

Kim Reenaas - Elsäkerhetsverket

Tony Martinsson - WestCode

Anders Richert - Elsäkerhetsverket

Hans Nordin - Ulriha

Johanna Rosenlind - Energiföretagen

Ole Petter Sørensen - Trainor
Anders Lewald - Energimyndigheten
Lars Jansson - Elsäkerhetsverket
Ola Månsson - Installatörsföretagen
Frank Johansson, Ordf. - Elektriska Nämndens Tekniska utskott

Vi lovar två spännande och informativa dagar

Vem eller vilken organisation anser du skall få årets Elsäkerhetspris? Nomineringar med motivering till person eller organisation som väsentligt bidragit till svenskt elsäkerhetsarbete mailas till elsakerhetspriset@stf.se senast den 15 november.

Vi firar med jubileumsmiddag! Utöver livemusik kommer Håkan Berg att underhålla oss under middagen. Håkan är bl.a. känd från TV4:s program Talang och har VM-brons i magi. Kostnad för middagen tillkommer med 590 kr ex. moms.

I år välkomnar vi den dynamiske moderatorn Johan Wester, som du säkert känner igen från tv. Med sin personliga stil fångar han upp och belyser de viktiga frågorna i våra diskussioner.

På Elsäkerhetsdagarna 2018 har du möjlighet att

Nätverka och utbyta erfarenheter med andra i branschen
Diskutera framtida utmaningar inom elsäkerhet
Träffa våra utställare och vår samarbetspartner Trainor och prova på VR